I styremøte 31.10.2022 ble det vedtatt å avslutte prøveordningen med booking intervall på bane 1 på 90 min. Endringen trer i kraft fra 1.1.2023.

Kategorier: Baneleie