Sandefjord Tennisklubb har i dag mottatt hele kr 500.000 fra Thorbjørn Hansens Stiftelse til oppgradering av klubbens innebaner. Dette er penger som kommer godt med når vi skal legge nytt banedekke på innebanene. Vi takker Thorbjørn Hansens Stiftelse for støtten som er en stor bidragsyter til idrettslag i hele Sandefjord.

På bildet fra venstre: Jørn- Magne Johannessen (styremedlem i stiftelsen), Ulf Skogeng (daglig leder Sandefjord Tennisklubb) og Øystein Hansen (styremedlem og daglig leder i stiftelsen)

Dagens toppdekke er fra 2012 og det er flere steder stor slitasje. Levetid på toppdekke er ca 10 år.

Kategorier: AnleggKlubben