På grunn av vannrestriksjoner fra kommunen har vi vært nødt til å sette begrensninger på tilgang til våre utebaner. Vi ønsker at våre medlemmer fortsatt skal få spille tennis og har nå endret på pris for leie av baneleie i hallen. Pris for baneleie er endret til kr 100 pr. time for alle medlemstyper og dager og tider. Prisendringen vil vare så lenge det er vannrestriksjoner.

Kategorier: Baneleie