Sandefjord Tennisklubb har i mange år hatt en “spillerinngang” og nøkkelbrikker for å låse opp både dører og portene til utebanene. Systemet var modent for utskiftning, ikke bare fordi det var tungvint å administrere, men det fantes heller ikke noen supportavtale som sikret at vi ikke plutselig stod der med et system som ikke fungerte.

Første steg på denne prosessen har vært å installere Matchi kodelås som er integrert med baneleie. Dette ble gjort rett før jul på hovedinngangen i klubbhuset. I løpet av våren vil alle låser på utebanene også bli byttet ut med Matchi kodelåser. Når denne jobben er fullført, betyr det at de gamle brikkene ikke lenger vil kunne brukes for å låse opp porter og dører.

Kode fra Matchi når du bestiller baneleie

Koden du skal bruke for å låse opp porter og dører, får du på e-post når du bestiller baneleie i Matchi. Koden er den samme hver gang du leier bane og er gyldig 40 minutter før og etter timen. Du må gjerne dele denne koden med de du spiller sammen med. Du kan lese mer om koden som du får fra Matchi ved baneleie

Hoveddør står ulåst ved organisert trening

I tillegg til at du kan låse opp med koden fra Matchi, har vi også satt hoveddøren til å være ulåst så lenge det er organisert trening eller andre felles aktiviteter.

Egen personlig kode for medlemmer

Mange av våre medlemmer har også behov og ønske om å få tilgang til klubbubhuset, også når de ikke selv spiller. Tidligere kunne man bestille nøkkelbrikke for å låse opp spillerinngangen. Rett etter nyttår ble spilleringangen ødelagt ved at is og snø festet seg i karmen. Som en erstatning for denne løsningen, har vi nå importert deler av nøkkelnumrene fra det gamle systemet inn i Matchi-adgangskontrollen. De av dere som allerede har en nøkkelbrikke, kan nå bruke de siste 6 sifrene som står preget på nøkkelbrikken deres for å låse opp hoveddøren etterfulgt av #

Personlig kode vil kun bli tilgjengelig på hoveddøren i klubbhuset. På portene på utebaner må du bruke koden som du får når du bestiller baneleie.

Vær oppmerksom på at ved import av koder ble det kun aktivert de som hadde betalt medlemskap. Det betyr at du kan oppleve at din kode ikke fungerer som den skal om du nylig har betalt ditt medlemskap. Om din brikke er så skitten og slitt at du ikke kan lese av nummeret, kan du ta kontakt med oss på post@stk.no for å få oppgitt koden som du skal bruke for å låse opp. Om du har betalt medlemskap og ikke tidligere har hatt brikke, kan du nå bestille din egen personlige kode i vår nettbutikk.

Kategorier: AnleggBaneleieMedlem