Oppdatert 04.03.2024: Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord Tennisklubb
Årsmøtet avholdes 12.03.2023 kl.18.00 i Tennishallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02.2023 e-post: post@sandefjordtk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandefjord Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandefjord Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sandefjord Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ulf Skogeng kontaktes på tlf: 46535040 eller post@sandefjordtk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Kategorier: Årsmøte