Sandefjord, 23. mars 2024: Fra 1. april 2024 innfører Sandefjord Tennisklubb en avgift for spill på utebaner for medlemmer. Dette kommer som et resultat av økte utgifter på vedlikehold av grusbanene gjennom hele sesongen. Pris på baneleie for medlemmer vil være kr 69,- pr. time og gjelde for alle typer medlemskap. Det vil ikke være noen unntak for de som har grønt kort på baneleie.

Grusbaner krever jevnlig vedlikehold gjennom hele sesongen
Det er vanskelig/umulig å få noen frivillige til å forplikte seg til å sørge for jevnlig vedlikehold gjennom en hel utesesong. Resultatet er at vi må betale noen for å gjøre jobben, enten ansatte eller innleide. Bare før vi starter en sesong har vi brukt over 50 000 kr på innleid mannskap som hjelper oss med å gjøre klare baner for utesesongen.

Pris på grus og utstyr har gått kraftig opp de siste årene
I takt med prisøkning i samfunnet har også prisen for grus økt kraftig. For hver utesesong kjøper vi inn 8-10 tonn grus som brukes gjennom hele sommersesongen. For 2024 har vi betalt kr 70 000 for grus og et sett med linjer for baner. I tillegg har vi kjøpt inn 1 tonn salt som brukes for å binde grusen og holde ugress borte.

Prisene på medlemskap har ikke vært justert på flere år
Det er bedre å la brukere av anlegget betale enn å øke prisen for medlemskap. Dette vil sikre at vi har de nødvendige midlene til å vedlikeholde banene og holde dem i god stand, og at de som faktisk bruker grusbanene også betaler for dette.

Vil føre til bedre utnyttelse av utebanene
Innføring av avgift for spill vil føre til at vi får færre “no-show”-tilfeller hvor det er bestilt baneleie og de som har bestilt ikke dukker opp til timen de har bestilt.

Økte krav til standard på baner som følge av turneringer med høyere status
Jotun Cup i 2024 har blitt tildelt Norges Cup-status av NTF, og ITF-turneringen som vi arrangerer i slutten av august krever også at banene har god standard. Det holder ikke å starte noen uker før med å klargjøre banene, de må ha en jevn god standard hele sesongen.

Investering i nytt låsesystem på utebaner
I løpet av våren 2024 har vi byttet det gamle låsesystemet på utebanene med kodebrikke med nytt kodepanel fra Matchi. Ved å gjøre dette sørger vi for at anleggene våre blir mer tilgjengelig for alle. Investeringen i nytt låsesystem er en betydelig utgift. Inntekter fra baneleie på våre utebaner vil dekke noe av disse investeringene. 

Pris baneleie ute for medlemmer
Pris på baneleie for medlemmer vil være kr 69,- pr. time. Dette vil gjelde for alle typer medlemskap

Ingen unntak
Det vil ikke være noen unntak fra avgiften. Alle som skal spille på utebaner må betale, inkludert de som har grønt kort på baneleie.

Beslutningsprosess
Beslutningen om å innføre avgift har blitt tatt av daglig leder i samråd med sportssjef

Spørsmål
Spørsmål om avgiften skal rettes til daglig leder Ulf Skogeng.

Fakta

  • Avgiften gjelder for spill på utebaner fra 1. april 2024
  • Det er ingen unntak fra avgiften
  • Beslutningen har blitt tatt av daglig leder i samråd med sportssjef
  • Spørsmål om avgiften kan rettes til daglig leder Ulf Skogeng

Spørsmål og svar

Vil det være noen unntak for betaling? 
– Nei, alle som skal spille på utebaner må betale

Jeg har grønt kort, gjelder dette også for utebaner?
– Nei, grønt kort er kun gyldig for innebaner. Betaling for baneleie er en ny ordning som ikke dekkes av grønt kort.

Jeg har verdikort, kan jeg bruke det for å betale for baneleie ute?
– Ja, verdikort kan brukes for å betale for baneleie på alle baner

Kategorier: BaneleieMedlemPriser