Før påske ble det sendt ut en kunngjøring om at det innføres avgift på baneleie. Styret har flere ganger drøftet, men så langt ikke vedtatt, å innføre leie av utebaner. Kunngjøringen i påsken hadde ikke nødvendig forankring fra styret.

I etterkant av dette har det kommet en del tilbakemeldinger fra medlemmer som gjorde at styret innkalte til ekstraordinært styremøte den 9. april for å drøfte behovet, beslutningsformen, kommunikasjonen og alternative prøveordninger for baneleie. På styremøtet ble det besluttet at:

  • Spill på utebaner skal fortsatt være gratis for medlemmer
  • Sak om hvordan kostnader i forbindelse med drift av utebaner skal dekkes inn, fremmes før neste årsmøte.