Jotun U10-U12 Race og Challenge

Bli med på sommerens vakreste eventyr! Sandefjord Tennisklubb arrangerer Jotun U10-U12 Race og Challenge 23-28. juni 2023. Påmelding er tilgjengelig i Tournament Software Preliminær turneringsplan:U10 – fredag 23.6 til søndag 25.6U12 – søndag 25.6 til onsdag 28.6NB: ved stor deltakelse i U10, begynner U12 mandag KAMPFORMATU10 – Puljespill, best av Les mer…

Innkalling til årsmøte i Sandefjord Tennisklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord TennisklubbÅrsmøtet avholdes 15.03.2023 kl.18.00 i Tennishallen. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.2023 e-post: post@sandefjordtk.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på vår hjemmeside etter at frist for å sende inn forslag Les mer…

Sandefjord Tennisklubb tilbyr nå betaling av medlemskap og treningsavgift med Fritidskortet

Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Sandefjord Tennisklubb skal etter beste evne tilrettelegge for et variert trenings- og konkurransetilbud parallelt med at klubben Les mer…