Innkalling til årsmøte i Sandefjord Tennisklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord TennisklubbÅrsmøtet avholdes 15.03.2023 kl.18.00 i Tennishallen. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.2023 e-post: post@sandefjordtk.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på vår hjemmeside etter at frist for å sende inn forslag Les mer…