Sandefjord Tennisklubb tilbyr nå betaling av medlemskap og treningsavgift med Fritidskortet

Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Sandefjord Tennisklubb skal etter beste evne tilrettelegge for et variert trenings- og konkurransetilbud parallelt med at klubben Les mer…