Prisøkning fra 1.1.2024

Sandefjord Tennisklubb vil foreta en generell prisøkning på 10% på våre veiledende priser.Prisjusteringen vil tre i kraft fra og med 1.1.2024. Medlemspriser vil ikke justeres da det er en sak for årsmøtet. Økningen skyldes økte utgifter til drift av klubben som følge av den generelle prisveksten som har vært i Les mer…

Sandefjord Tennisklubb tilbyr nå betaling av medlemskap og treningsavgift med Fritidskortet

Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Sandefjord Tennisklubb skal etter beste evne tilrettelegge for et variert trenings- og konkurransetilbud parallelt med at klubben Les mer…