Prisøkning fra 1.1.2024

Sandefjord Tennisklubb vil foreta en generell prisøkning på 10% på våre veiledende priser.Prisjusteringen vil tre i kraft fra og med 1.1.2024. Medlemspriser vil ikke justeres da det er en sak for årsmøtet. Økningen skyldes økte utgifter til drift av klubben som følge av den generelle prisveksten som har vært i Les mer…