Sandefjord Tennisklubb har 1 daglig leder i 60% stilling og 2 heltidsansatte trenere. Se også kontakt oss for mer informasjon .