Her er utdrag fra viktige begivenheter i Sandefjord tennisklubbs historie

1921-1949

1921

Den 16. desember på Hotel Atlantic ble Sandefjord Tennisklubb (STK) stiftet ved at 40 medlemmer ble protokollert. «Kontorchef» Einar Tollefsen ble av disse, valgt til klubbens første «formand». – 25. jan 1922, på Tollefsens kontor, ble det første styremøte avholdt og «utkast til klubbens «love» ble nedfelt og senere vedtatt.

1925

To utebaner sto ferdig på Hjertnes, der Rådhuset i Sfj. ligger. Totalkostnad 3.500 kr,

1930

Det sto dårlig til med økonomien da William Echoff igjen gikk på som formann, og Norges Tennisforbund ble av styre forespurt om å …»andra et bidrag» tilsvarende kontingenten for 1929/30. I motsatt fald betraktes klubben som strøket av forbundet.» – Dette ble innvilget! (Harde ord for pengene må man kunne si!)

1931

Ved årsmøte balanserte regnskapet med kr 2.000,-. Kontingenten ble hevet til kr 20,-

1933

Til ny formann ble valgt Håkon Gran.

1940

Den 22. mai ble styremøte som skulle bli det siste på 6 år, avholdt. I krigsårene var det liten eller ingen aktivitet i klubben. – Alf Thoresen var i denne tiden fungerende formann.

1946

Den 25. mai ble Håkon Gran gjeninnsatt som formann. Som «viceformann» fikk han med seg byens senere ordfører Einar Abrahamsen. Abrahamsen hadde forøvrig mange gode kampresultater og var en habil spiller. Som følge av lite vedlikehold i krigsårene, var banene i dårlig forfatning. Det ble søkt om støtte fra Kommunen til ny opparbeidelse. – I et styremøte ble et positivt svar fra Rådmannen opplest, der det fremgikk at kr 2.500,- var innvilget til dette formål.

1947

Til ny formann ble valgt Bjørn Stenseth. Et verv han hadde i 4 år.

1950-1999

​1951

Knut Seyersted tok over formannsvervet dette året.

​1952

Rolf Rustad, som var innflytter og en meget habil tennisspiller, ble valgt til ny formann
under årsmøte den 18. mars på Hotel Kong Carl. Den store oppgaven Rustad og hans styre gikk løs på, var å forberede opparbeidelsen av det nye tennisanlegget i Bugården, dvs. det som senere ble Bugårdsparken.

1954

Til ny formann ble valgt Paul Støre. I juni dette året ble klubbens 4-baners tennisanlegg i Bugårdsparken åpnet med ordfører Frithjof Bø sine ord: «Måtte ungdommen i bred fylking søke til banene», hvoretter han slo den første ballen over nettet på centercourten. Deretter innledet klubben en tre-dagers turnering, med nær 100 avviklede kamper. Det var nødvendig også å benytte den ene tennisbanen som var igjen nede i byen på Hjertnesområde.

1956

Rolf Rustad gikk på igjen som formann. Han ledet klubben i di neste fire år, og var deretter med i styre fram til 1966. For sin innsats for klubben, ble Rustad, også for sine sportslige prestasjoner, utnevnt til klubbens første æresmedlem ved klubbens 75-års jubileum.

​1960

Ansgar Skorge overtok formannsvervet.

1962

Erik Lund ble valgt inn som ny formann. Et verv han hadde i hele 10 år! Klubben hadde i dette året 19 senior- og 19 juniorspillere. En gave fra Sandefjord Sparebank, ble mottatt med kr. 200,-.

1963

En turnering for B og C-spillere, samlet hele 70 deltakere fra klubber på Østlandet. Ingen fra STK hevdet seg. – Regnskapet balanserte med 10.000 kr., mens kassa-beholdningen var på kr. 27,62.

1965

Idrettsutvalget/Parkvesenet har søkt offentlige tilskudd til asfaltering av banene 3-4- og 5, for å minske vedlikeholdsutgiftene i fremtiden. Senere ikke innrømmet.

1972

Ny formann – Sverre Holm ledet klubben inn mot STKs 50-års jubileumsfeiring. Av 46 seniormedlemmer var det nå 15 damer. I alt inkl. juniorer, 85.

1973

Med 18 fremmøtte medlemmer til stede, overtok Hroar Buskerud «roret» under årsmøte i Sandefjord Handelstands lokaler, der følgende styremedlemmer kom inn: Bjørn Larsen, Erik Høier, Roar Ellefmo og Arne Sivertsen. For første gang ble det nedsatt en bred turneringskomite, bestående av; Hans Sperre d.y. (leder), Bjørn Havnås, Erik Aggborg og Arvid Gulliksen.

1974

Arne S. Sivertsen, som i denne tiden var blant Vestfolds beste spillere, overtok dette året formannsvervet.

1975

Roy W. Johannesen overtok som formann med et medlemstall på 151! Fra årsmøte i Jotunhallens kafeteria ble det bl.a. opplyst at 4 ukentlige timer nå er tildelt for trening i Ormestadhallen.

1976

Paul Taraldsen ble valgt inn som ny klubbformann. Paul hadde i denne tiden, og i en del etterfølgende år, også mange gode sportslige resultater. Økning til 169 medlemmer. I en større sommerturnering i B–(23delt.) og C-klassen (32 delt.), vant den ikke ukjente, Hans Nordstaa fra Asker, B-klassen, og Y. Grina fra Sarpsborg TK, C-klassen. I klubbmesterskapets ny-oppsatte nybegynnerklasse, vant Gunnar Gürrich i finalen over Tor Kalleberg 7-5, 6-2.

1977

Nytt toppdekke ble lagt på alle 5 baner.

1978

Årsmøte ble avholdt i nov. på Thesalongen nede i by’n, der 23 stemmeberettigede var til stede.
Møte ble ledet av avtroppende formann Paul Taraldsen som overrakte «klubba» for det kommende året til Knut Hansen. Seniorkontingenten ble vedtatt hevet til kr 200,-. Spillere som trente innendørs, kunne kjøpe èn boks baller av klubben for kr 25,-.

1979

Gunnar Friberg ble valgt til formann bl.a. med ordene: «At vi ikke er best i Norge på grusen, bør ikke være det samme som at vi ikke har det beste miljøet!». Det ble satset på å forbedre spillerutviklingen blant juniorspillerne, for å få flere til å hevde seg på kretsnivå.

1980

Billy Jønsson er for annet år på rad klubbens faste trener for juniorspillerne ute på grusen. – Innendørs, trener juniorene på parkettgulvet i Jotunhallen av Paul Taraldsen.

1981

Per Berg hadde en to-årsperiode som klubbleder. Åpningen av banene var dette året 1. mai!
Problemer med kritting av banene ble påpekt. Planen om gå over til faste linjer før neste sesongstart, ble iverksatt. Til kjøp av slike plastlinjer, ble 3000 kr sponset av Sandefjord Sparebank.

1982

Det er nå er nå 205 medlemmer i klubben. Faste linjer ble satt ned på alle 5 utebaner og krittmaskinene ble behørig parkert.

1983

Tom Holmen fungerte som klubbformann i tre år. Det bør i tillegg nevnes at Tom i denne tiden, hadde mange svært gode sportslige resultater, også på nasjonalt plan. STK har nå 3 divisjonslag: 2 herrelag i hhv. 3 og 5. div. og ett damelag i 4. div.

1984

Kommunen installerte nytt vanningsanlegg på bane 1 og 2. Telefon er oppkoblet i klubbhuset!
Inntekter og utgifter balanserer med kr 46.000,-.

1986

Siri Aubert tok dette året over formannsvervet som klubbens første kvinnelige leder.

1987

Gunnar Jensen, som i flere år hadde fungert som klubbkasserer, tok også et formannsår.

1988

Kaare Kristiansen overtok formannsvervet. Sammen med ex-formannen, gikk de løs på oppgaven med få på plass en to-baners boblehall. Dette hadde i lang tid vært et ønske fra store deler av klubbens medlemmer. – Etter en tid kunne en fin brukt boble, reises over to av banene. Både belegget og økonomien i dette prosjektet ble en suksess.

1989

Svein Flåtten tok over roret i en to-årsperiode. Han deltok senere aktivt rundt planleggingen og oppføringen av det kommende halleprosjektet, og var vrien å møte på andre siden av nettet.

1991

Thorbjørn Svenssen jr. ble valgt inn som ny formann, og sto på fram til 1997. Ved klubbens 75-års-jubileum mottok han klubbens nyopprettede fortjenestemerke i gull for sin innsats. I særlig grad ble det i denne sammenheng lagt vekt på hans innsats ved planleggingen og oppføringen av klubbens 4-baners hall. Et vellykket jr-NM u/14, ble gjennomført i juli.

1992

Bearbeiding av hallplanene ble påbegynt, og utallige styre- og komitemøter ble avholdt.
Men det ble også spilt tennis, med spesielt god fremgang i jr-klassene. Foruten Øyvind Hellenes og Birthe Svenssens 3dje-plasser i NM-double og mix, tok følgende spillere 1. plasser i KM;
Mats Hansen u/10 år + db u/12, Birthe u/12, db u/14, mix u/16, Øyvind u/12, db u/12 og mix u/14, Pål Svenssen u/14 og db u/14, Frode Carm db u/14 og mix u/14, Tone Eikedalen mix u/14, Jørgen Nilsen u/16 og db u/16, John Fjelstad db u/16, Old Boys – Ivar O. Myhre 1 pl. KM single, Gunnar Jensen/Svein Flåtten 1 pl. KM double. Klubbens eminente banemann, Kåre Kristiansen går av, etter å ha «levert» strøkne grusbaner i flere år. «Tenk på banen når dere spiller – spill forsiktig»!.. skal Kåre en gang ha gitt beskjed om.

1993

Etter ca. ett års forarbeid, ble byggingen av klubbens nye 4-baners hall påbegynt i juni.
To komiteer hadde vært i sving i et års tid –

Byggekomiteen, som besto av: Svein Flåtten (leder)
Lars Hansen (byggeleder for klubben)
Gunnar Jensen

Finanskomiteen, som besto av: Jan Eivind Andersen (leder)
Sverre Krømke
Bjørn Larsen
Ole Jacob Skjelberg
Paul Taraldsen

I et par måneder før ok til byggestart kunne gis, var det ulidelig spennende å vente på svar på lånesøknadene, som var sendt til flere ulike finansinstitusjoner. – Det ene avslaget etter det andre, ga etter hvert lite håp, men helt på tampen innvilget lokalbanken, Sandefjordbanken/Sandar Sparebank, lånesøknaden på kr.5.250.000,-. Her var 1,25 mill. et forskuddslån på senere utbetaling av «STUI-midler».

«Bobla» ble solgt for 450.000 kr. – Beløpet ble satt av til klubbens aksjekapital i den kommende Sandefjord Tennishall AS.

1994

Etter kun 6 mndr’s byggetid, sto STKs 4 baners hall med hardcourtbelegg ferdig!!!.. og 5/2-94 var det offisiell innvielse, med gjestetaler og gaveoverrekkelser bl.a. fra byens ordfører, Norges Tennisforbund v/presidenten Jarl H. Bibow og entreprenøren Norske Stålbygg AS. En planlagt TV-overført oppvisningsmatch som skulle spilles i hallen mellom legenden Bjørn Borg og norgeseneren Christian Ruud, måtte, pga. TVs krav til lysmessige forhold, dessverre flyttes til Runarhallen. I all hast måtte derfor et stort innleid tribuneanlegg for denne anledningen, noen få dager i forveien, avbestilles!

Borg tok etter kampen allikevel turen ned til Pingvinhallen, for å sette sin signatur over inngangsdøren til kaféterian og for å hilse på juniorspillerne. Borg tok seg god tid, selv om hans manager sto og trippet for å komme ut til Torp flyplass, der et privatfly skulle frakte han ned til Nice, for å være med i en turnering i Monaco samme kveld!

Den 2800 m2 store hallen ble oppført av Norske Stålbygg AS til en pris av 7,2 mill. kr.
Det ble besluttet at hallen skulle skilles fra klubben, ved å ha eierform som aksjeselskap. (Sandefjord Tennishall AS med en aksjekapital på 450.000 kr.).

En «tung» sponsoravtale ble inngått med Jotun. Den fikk en økonomisk bindingstid på 20 år, samt en videreføring i ytterligere 10 år for navnrettigheten til «Pingvinhallen», og fri levering av maling- og beisprodukter. Utarbeidelsen av avtalen ble tilrettelagt av STKs markedsansvarlig, Jan Eivind Andersen og Arne Langnes fra Jotun.

Mot en overkommelig provisjonssats, solgte STKmedlemmet, (Norges mestvinnende badmintonspiller), Hans Sperre d.y., reklameplasser på hallveggen for drøye 100.000 kr, mens markedsansvarlig og enkelte i styre, bidro med resterende, – totalt nær 140.000 kr. Et andelssalg av engangsbetalte banetimer, i ulike avtaler, ble bare «medium» vellykket.

Klubben engasjerte for første gang en heltidsansatt trener; svenske Haakan Johansson.

Styremedlemmene i «halloppbyggingstiden» fra 1992 til 1995 var:
Thorbjørn Svenssen (leder), Gaute Kamfjord, Solveig Kristiansen, Jan Carm, Lars R. Hansen, Cecilie Colban, Svein Flåtten, Rolf Eikedalen, Gunnar Hunsgaar, Thomas Andler, Jan Eivind Andersen, Eli Bjerva, Irèn Gürrich, Ole Lynnum, Per Christian Bjerkenes.
Ivar Otto Myhre var en viktig link inn mot de kommunale etater.
EN NY EPOKE I KLUBBENS HISTORIE HADDE BEGYNT!

Av beste sportslige resultater nevnes: Birthe Svenssen/Øyvind Hellenes – 3 pr. NM double u/12 år, Birthe 1 pr. i Vestfoldkarusellen og CocaCola turneringen, Øyvind 1. pr.
CC double + 1 pr. KM u/16, Christoffer Bjerkenes 1 pr. KM u/16.

«Jaggepokalen», en vandrepokal i sølv, ble satt opp av medlemmene Liv og Finn Dag Jagge, som en heder til den juniorspilleren som gjennom året har hatt den beste idrettslige prestasjonen, beste sammenlagte resultater og/el. største tennismessige fremgang. Pokalen ble første gang tildelt Øyvind Hellenes.

1995

Marianne Bjerva mottok en nyopprettet pris fra klubbens hovedsponsor Jotun, det såkalte vandretrofèet – «Pingvinprisen». Den støpte pingvinen på sokkel, kan èn gang pr år, tildeles et klubbmedlem som har utvist en målbevisst innsats og vist en ekstra positiv holdning til beste for klubben.
Jaggepokalen ble tildelt Christoffer Bjerknes.

1996

Tone Eikedalen ble tildelt Pingvinprisen, mens Øyvind Hellenes igjen mottok Jaggepokalen.

STKs 75-års-jubileeum dette året, ble behørig feiret med fest i hallens kafeteria 1.2.1997. – Rolf Rustad ble ved denne anledning utnevnt til klubbens første æresmedlem
(se mer omtale under 1956) og Thorbjørn Svenssen jr. fikk STKs gullmerke, (se 1991).
NTF var representert ved Ivar Bergfjord.

1997

Terje Bredal ble valgt til ny leder.
Fokus ble satt på økonomidelen som var anstrengt og til dels uoversiktlig. – Ved et felles skippertak av Terje og Erik Aanensen, kom klubbøkonomien inn i rett spor.
Belegget i hallen har vært og er nå tilfredsstillende. Det arbeides imidlertid med å få til et bedre salg av banetimer på dagtid.

Det har på treningssiden vært økende oppslutning. Antall juniorspillere i trening har fra starten øket fra ca. 80 til nå rundt 150. Klubben har i alt 317 medlemmer.
Ny heltidsansatt trener; Johan Sturk fra Gøteborgsdistriktet, er ansatt.

Espen Skalberg ble tildelt Pingvinprisen, og Birthe Svenssen ble tildelt Jaggepokalen.
På Norgesrankingen kl 14-16 år, lå Birthe gjennom året på en flott 3 pl.!

1998

Pingvinprisen ble tildelt Lise Bredal, mens Espen Skalberg fikk Jaggepokalen.

1999

Klubbens senior damelag rykket, som første STK-lag, opp i 1. div!
Julie Marie Skalleberg fikk Jaggepokalen for flott sportslig fremgang

2000-

2000

Klubbens «egen» Espen Skalberg, ble ansatt som ny heltidstrener etter Christian Löfborg.
Magnus Moestue ble tildelt «Jaggepokalen» med grunnlag i beste sportslige fremgang i løpet av året.

2001

Jan Hem ble i februar valgt til ny klubbformann. STK teller nå 341 medlemmer.
Ole Lynum gikk inn som leder av Vestfold Tenniskrets. NTFs Tennisting ble avholdt i Sfj. Overfor delegatene, fikk STK da vist frem hallen og redegjort for klubbdriften. Einar Bror Andersen opprinnelig fra Drammen, gikk bort 71 år gammel. Han hadde 11 nasjonale titler i tennis, og en rekke medaljer fra bl.a. lagseiere i badminton og ishockey. Einar betydde mye for klubbens veteranmiljø i de årene han bodde i Sandefjord. Gunnar Gürrich og Jan Eiv. Andersen, har gjennom året vært ranket som hhv. nr. 3 og 5 i kl 50+ på Norgesrankingen.

2002

Klubben ble av NTF kåret til «Årets tennisklubb». – Nå med 375 betalende medlemmer.
En vellykket ETA-turnering med deltakere fra 9 nasjoner, ble som i foregående år, stødig ledet av Jan Erik Gaarder. For andre gang ble hallen utleid til en større hundeutstilling. Klubbens totalomsetningsbeløp passerte 1,5 mill. kr. Pingvinprisen for sin allsidige innsats for klubben, ble tildelt Jan Eivind Andersen.
Jaggepokalen ble tildelt Jacob Næss.

2003

Petter Moestue ble valgt inn som ny formann. Etter flere år i 3dje div., rykket STKs herrelag 1 opp i 2.-divisjon – ubeseiret, med disse spillere – Mats Hansen, Espen Skalberg, Jørgen Nilsen og Hans B. Fasmer. Lag 2 spiller neste år videre i 3dje. div.

Etter en gammel avtale mellom England og NTF, møtes de respektive veteranlandslag til landskamper annet hver år i hhv. Norge eller England/Wimledon. Som følge av gode rankingplasseringer, fikk Gunnar Gürrich og Jan Eivind Andersen gleden av å bli tatt ut på det norske veteranlandslaget til landskamp mot England på selveste Wimbledonanlegget. Lagkampen endte dette året med et tap for de norske veteranene, men totalopplevelsen ble allikevel stor for STKs to deltakere, selv om Gunnar pådro seg en korsbåndskade helt i starten og måtte hinke rundt på krykker!

2004

Pga. sviktene grunnforhold, ble utebanene 1 og 2, totalrenovert.
I en større NC-turnering i hallen for jenter <18, oppnådde Camilla Sjuve finaleplass!
«Sandefjord Open» (kl 12-14 år), nå med spillere fra 13 nasjoner, ble igjen strøkent gjennomført.
En betydelig innsats av mange i klubben, ga tilbake mye ros fra deltakerne.

2005

STKs æresmedlem, Rolf Rustad døde i april, nær 87 år gammel. (Se 1952, -56 og -96).
For 10de året på rad ble Veteranserien for Telemark og Vestfoldlagene arrangert av Jan Eiv. Andersen i Pingvinhallen, med 12 deltagende lag. Styret ble utvidet med «fagansvarlig for internasjonale turneringer» – Jan Erik Gaarder.

2006

Sandefjord Tennishall AS hadde dette året 75.000 kr i driftsoverskudd. Hallstyre, bestående av Jan Eivind Andersen (leder), Jan Hem og Terje Bredal, foreslår pga. tilfredsstillende økonomi og for å spare kostnader, å avvikle ASet, dvs. å legge hallen og halldriften helt og fullt over på klubbdriften. (Ble endelig sluttført i 2008).

2007

STK ble av regionstyret og NTF, valgt til nytt regionsenter for Vestfold, Telemark og Agderfylkene, samt Buskerud. Agderklubbene ble senere overført til Region Vest.

I samarbeid med Sandefjord Videregående Skole, ble det opprettet en egen topp-idrettslinje for tennis. De første 4 elevene fra STK besto opptaksprøvene, og ble tatt inn. Linjen har i ettertid vært en suksess. – Tilretteleggingen i første fase ble, overfor skolen, ivaretatt av Espen Skalberg og Jan Eivind Andersen. Ansvarlig linjeleder ved skolen og kontaktperson er Tor Hansen.

Hallen ble i en langweekend i oktober, utleid til en større datamesse.

Beate Ingebretsen tok bronse i single og sølv i double sammen med Kjersti Lunde fra Jar TK.

2008

Kenneth Fredriksen overtar som ny formann. Lansering av ny webside (www.stk.no) ble utarbeidet. Proshop’n ble utvidet. Medlemstallet øket til 462 medlemmer!

10-årsjubile`for Sandefjord Open, Tennis Europe u/14 år, ble markert. Hele 17 nasjoner deltok.
Frank Fog og Linn Rustad Rui (toppidrettselev) står som hhv. nr. 3 og 4 på Norgesrankingen. – Fog mottok i tillegg årets Jaggepokal.

Etter en periode i 2. div., rykket divisjonslaget for damer rykket igjen opp i 1. div!

2009

STKs engasjement som regionsenter ble forlenget.
Etter en oppgradert trenerutdannelse, kunne hovedtrener Espen Skalberg, motta sitt bevis på sin trener3-status, – høyeste trenernivå!

Linn Rustad Rui (18), er ranket nr. 3 og Franck Fog (19) ranket 8 på norgesrankingen.
2 pl gikk til Mari Manneråk i en større nasjonal turnering.
Klubbens damelag beholdt plassen i 1. div.

STKs veteranlag vant for 5. gang Veteranserien i Pingvinhallen for Vestfold og Telemark, siden oppstarten i -94/-95, med følgende spillere – Gunnar Gürrich, Bengt Hansson, Ivar O. Myhre og Jan Eiv. Andersen. – Gunnar G var i år med på VM for Veteranlandslag i Tyrkia. I fjor var han med i New Zealand.

2010

Klubben har i dette året et rekordhøyt aktivitetsnivå, hvilket bl.a. bidro til ny omsetningsrekord (2,6 mill.). Kontantbeholdningen var ved årsskifte på drøye 900.000 kr., som i stor grad er øremerket kommende påkostninger på anlegget, spesielt hallen.

STK har nå rundt 240 medlemmer mellom 6 og 19 år. Ukentlig er 220 av disse med i organisert trening!
Trenerteamet består nå av: Espen Skalberg (hovedtrener) Duo Xu (heltid) med assistentene – Øystein Havang, Camilla Sjuve, Fredrik Vaborg, Eric Daniel, Mats Westeraas og Anders Manneråk. – Tennisskolen utvikles bl.a. etter ITFs modell; «Play & Stay».
For jr.klassen u/10 år, har det i løpet av året vært arrangert hele 19 turneringer!

Av ulike årsaker ble det etter 12 år, vedtatt å «parkere» Tennis Europ. I den siste turneringen fikk STK en fin avslutning, i det Mari Manneråk og Julie Marie Skalleberg, spilte seg helt fram til semifinalen i double. Sammen med Victoria Halvorsen utgjør dette så langt, klubbens sterkeste trio på jentesiden noen gang.
Per Gulliksen kom i løpet av året (som første veteranspiller) opp på 1. plass i kl.40+ på Norgesrankingen.
Rune Gustavsen mottok Pingvinprisen for sine utallige dugnadstimer for klubben gjennom mange år.
Mari Manneråk ble tildelt Jagge-pokalen for årets beste sportslige fremgang.

2011

To oversvømmelser på hallgulvet som følge av store nedbørsmengder, førte til at det ble stilt krav til Parkvesenet om utbedring av dreneringen utenfor hallen. Det ble også lagt en plan om relegging av banedekke, med utføring i mai 2012.

Et vellykket NM for Veteraner ble arrangert sammen med Larvik TK .

Gjennomgående har STK gode sportslige resultater i alle klasser, noe som understreker klubbens filosofi om først og fremst å være en aktiv breddeklubb.

Ved klubbens årsmøte ble Jan Eivind Andersen, for sin lange innsats for klubben i alle ledd, utnevnt til klubbens andre æresmedlem.
Jan Erik Gaarder mottok på Tennistinget NTFs sølvmerke, samt at han av STK fikk et «Erkjentlighetsdiplom» for sitt arbeid for klubben.

2012

Som følge av skader etter de gjentatte regnvanninntrengningene i hallen, ble et nytt toppdekke i «US-Open-fargene» lagt på hallens 4 baner. Totalkostnad – 467.000 kr, hvorav klubbens nettoandel ble kr. 143.000,-. IF forsikring og tippemidler dekket mellomlegget.

Enda en stor vanninntrenging oppsto, men heldigvis, uten at det nye dekke tok skade. Dette medførte fortgang i de nødvendige utvendige dreneringsarbeidene. En takk ble sendt kommunen v/Parkvesenet for god oppfølging!

Klubben har gjennom året sysselsatt 3 årsverk. Omsetningen har nå passert 2,5 mill. kr. Ny heltidstrener svenske Hanna Nooni (29), ble ansatt etter Duo Xu som returnerer til China. Hanna har i noe tid spilt som proff i Sverige, og har en solid trenererfaring.

Som første jr.spiller i STKs historie, har Julien Massa (kl u/12 år) oppnådd ranking 1. plassering på Norgesrankingen! Victoria Halvorsen (u/14 år) nr. 5. For sine flotte sportslige resultater og forbilledlige fremtreden, fikk Julian årets Jaggepokal.

I den 18de Veteranserien i Pingvinhallen for Telemark- og Vestfoldklubbene, som ble avsluttet i mars, vant klubbens lag B med følgende spillere: Per Gulliksen, Hans Fasmer, Tom Berg, John H. Hansen og Kenneth Fredriksen. – I tilsvarende lagserie utendørs, vant det «gamle lag A» med Gunnar Gürrich, Bengt Hansson, Ivar O. Myhre og Jan Eiv. Andersen med innhoppere Hans Fasmer, Øystein Havang og Per Gulliksen.

2013

2013: Det har vært et rekordhøyt aktivitets- og omsetningsnivå i klubben!
Av 472 medlemmer, er 220 barn/juniorer i trening. Et tyvetalls pensjonister har ukentlige fellestreff på dagtid.

Omsetningen øket til drøye 2,7 mill. Kontantbeholdningen er nå kr. 829.000,-, en økning på 270.000 kr fra fjoråret. Klubbens websider og hjemmeside, www.stk.no, er oppgradert til enda mer moderne
design og forbedret informasjonskanal. Brukervennligheten mht. banebooking og webbetalingsverktøy, er også blitt bedre tilrettelagt.
Aktiv satsing på bredde og kontinuitet både på trener- og ledersiden, viser seg igjen å gi merkbar sportslig fremgang på alle nivåer. Den største bragden har Julian Massa stått for, med topplasseringer i de fleste nasjonale turneringer. Han beholder en klar nr. 1-
plassering på Norgesrankingen u/12 år og nr. 4 i kl. u/14 år. – Stort også at klubbens unge damelag, som første lag, i klubbhistorien, har slått seg opp i elitedivisjonen med følgende spillere; Mari Manneråk, Malin Olafsen, Victoria Halvorsen, Camilla Sjuve, Nora Speilberg
og Jeanett Thuve Nordtømme. Malin G. Olafsen og Victoria Halvorsen har også mange respektable turneringsresultater
å se tilbake på. Ved årsavslutningen mottok Victoria Jaggepokalen for største sportslige fremgang. Sammen med Julian, er hun i tillegg tatt ut i landslagsammeheng. Som den første i klubbhistorien, har Victoria tatt hjem en seier i en internasjonal turnering i Stavanger. En rekke juniorspillere ligger rett bak overnevnte med mange solide
enkeltresultater. – Her nevnes; Mari Manneråk (3 pl. i NM u/16), Karl Solli Berge (u/18) og Alexander Høeg (u/16), Julius Andreassen (u/12/14). – På den andre aldersmessige siden, har nå Gunnar Gürrich oppnådd 2. pl. på Norgesrankingen for veteranspillere kl 65+.

Hallen har nå rundet 20 år. Påkostninger og rehabiliteringsarbeider er utført og må fortløpende påregnes i tiden fremover. Største kostnad i år var omlegging av dekke over serviceavdelingen, som kostet klubben nærmere 100.000 kr.

2014

2014 har vært et svært godt år både mht. sportslige resultater og alle andre klubbaktiviteter som har ført fram til dette.

Administrativt har mye arbeid godt med til å stramme inn rutiner av økonomisk art. Det har vært nødvendig å gjøre et skippertak vedr. u-inndrevne fordringer. – Klubbens regnskap er blitt outsoucet til Master Regnskap, og det er gjort avtale med Sergel Norge, for å effektivisere inndrivelser av ubetalte fakturaer. Flere innskjerpelser er
blitt igangsatt mht. den daglige driften.

STK hadde ved årets slutt 459 medlemmer, hvorav 205 barn/juniorer. Omsetningen endte på kr 2.831.237, mens driftsoverskuddet ble på 35.833., mest pga store investeringer. Kontantbeholdningen var på 669.830, og gjelden 2.065.766. «Baktroppen» med leder Jan Eiv. Andersen, har bl.a. fulgt opp:

1) Reparasjon av råteskadede bærebjelker på hallens yttervegger
2) Sprøytemaling av hele hallen utvendig med 2 strøk Otimal , med forarbeider etter anvisning av Jotun.
3) Det ble igangsatt montering av et elektronisk låssystem på utebanenes porter. Kommunen hjalp ellers til med å få på plass nødvendige kabelgrøfter.

Andre`Andersson ble 1.9. ansatt som ny hovedtrener, mens Hanna Nooni fortsetter som heltidstrener. Tils. 10 juniorer er deltidsengasjerte som assistenttrenere.

Av sportslige resultater nevnes: Marit Manneråks NM i double og tildelingen av Jaggepokalen. Hun og Victoria Halvorsen vant «masters» i Stavanger i klassene u/18 og u/16. og oppnådde i tillegg mange gode turneringsresultater, sammen med Julius
Andreassen (u/14) og Julian Massa (u/12).Julian ble ranket som nr.1 i Norge u/1.12.
I veteranklassene kunne Øystein Haavang ta hjem et NM-sølv, innendørs i +45, mens
Gunnar Gürrich kom hjem med 3 bronser i 65+ (i samme NM; single, double og mix).
STKs veteranlag tok igjen 1.plassen i serien i Pingvinhallen for Vestfold og Telemark.
Ansvarlig arrangør for STK, Jan Eivind Andersen, takket av etter 20 år, og med et
inntekstresultat til klubben på i overkant av 800.000 kr. «Stafettpinnen» ble overtatt av
Morten Haakonsen.

2015

Generelt

Meget tilfredstillende resultater både administrativt, økonomisk og sportslig.

Administrativt     

Foreningsformann, Kenneth Fredriksen, ble på årsmøte gjenvalgt sammen med øvrige i styre. – Dgl. leder, Espen Skalleberg, fortsetter sammen med hovedtrener André Andersson og 9 assistenttrenere.

Økonomi

Inntekter: Økte fra kr. 2.831.237 i 2014 til 3.970.840

Driftskost.: Økte fra kr. 2.795.403 i 2014 til 3.402.661

Driftres.: Kr. 568.179.  Årsreultat: 466.744

Medlemsutvikling 

Rekordhøyt medlemstall på 619 medlemmer (herav 288 barn/ juniorer)

Hall og anlegg

Ansvarlig prosjektleder – Jan Eivind Andersen for følgende:

* Nytt belegg (Derbigum) lagt over det gamle på halltaket. Utført av VKB

* Sokkelbeslag lagt rundt hele hallen for å unngå inntrengen av fukt/vann. Utført av VKB

* Utskiftning av nedre del av 23 råtne utvendige veggsøyler. Ble påbegynt i fjor og   sluttført nå av Torolf Stenersen A/S

*  Et stort ballskap ved bane 4 ble produsert og montert av byggfirma Steier Næss

*  Varmepumpen i kafeterian ble ved reklamasjon byttet ut pga svakhet i elektrosystemet

Utmerkelser 

* På tennistinget i Oslo 25/10. 2015, ble Jan Eivind Andersen tildelt Tennisforbundets diplom med sølvmerke for mer enn 20 års frivillig arbeid for STK og tennisen generelt.

* Jaggepokalen ble tildelt Julius Andreassen (13) for gode sportslige resultater og fin fremferd. – NB! Alle tildelinger av Jaggepokalen som ble opprettet i 2014, står oppført i årsrapporten fra 2015 

Spesielle sportslige resultater

 • Klubbens damelag gikk ubeseiret gjennom 1. divisjon og dermed opprykk til eliteserien. Med på laget: Victoria Halvorsen, Mari Aa Manneråk, Malin Olafsen, Jeanett Nordtømme, Hedda B Pedersen, Nora Speilberg
 • Victoria Halvorsen gikk til topps i den nasjonale turneringen der de 8 beste spillerne i landet deltok i de respektive klasser.
 • Malin Olafsen tok gull i norgescupen u/19. Vant også double med spiller fra annen klubb.
 • NM-sølv i double til Mari Manneråk og Malin Olafsen.
 • NM-sølv også til Øystein Havang i kl 50+
 • Jotuncupen på grusbanene, ble for 7de gang arrangert av STK med 145 deltakere fra hele landet
 • STKs Veteraner som representerte klubben i utendørsserien som nok en gang ble vunnet, dog knepent, var: Gunnar Gürrich, Bengt Hansson, Ivar O Myhre og Jan Eivind Andersen 
 • Sfj. B vant for 4de år på rad Veteranserien i Pingvinhallen.  Følgende spillere bidro: Per Gulliksen, Tom Berg, John Hestenes, Hans Fasmer, Jørgen Nilsen og Kenneth Fredriksen 
 • Etter å ha arrangert Veteranserien for Vestfold og Telemark over en 20 årsperiode med innspilte 800.000 kr, takket Jan Eivind Andersen av, og gav «stafettpinnen» videre til Morten Håkonsen.

For flere av de mange resultatene henvises til årsrapporten

2016

Generelt

Administrativt og anleggsmessig har klubbens framdrift vært god, spesielt sportslig!

Administrativt

Foreningsformann Kenneth Fredriksen, ble gjenvalgt på årsmøte, sammen med øvrig del av styre. Sportssjef Espen Skalberg går også på en ny periode. Andrè Andersson gikk av som hovedtrener. Han ble erstattet av ny hovedtrener elite – Erik Thorelli.

STK har nå 7 assistenttrenere. 

Guro Brand ble i høst ansatt som klubbkoordinator.

Forsikringsordningen for hall og ansatte ble gjennomgått.

Økonomi   

Omsetning: Kr. 3.526.000. (ned 444.400). Driftoverskudd kr. 818.333. En økning på 250.000. Kontantbeholdningen ved årsskifte ble på kr. 2.174.707,-. (Økning 589.561).

Medlemsutvikling

Totalt antall medlemmer i 2016, Nær 50% er fordelt på junior- og seniorspillere.

Hall og anlegg 

 • 4 nye banenett i hallen ble montert
 • Pga. stort strømforbruk, ble varmeviftene i hallen satt helt ut av funksjon ved at sikringene ble fjernet
 • NTNU v/Siat, har kostnadsfritt foretatt simuleringer for å finne fram til beste utgangspunkt for fremtidig oppvarming av hallen
 • Halldørenes dørpumper ble oppgradert eller skiftet ut
 • Eget ballskap for juniorutstyr ble montert på bane 1
 • En banevask med innleiet maskin, ble utført av Kjell Bredal
 • Nedre del av 23 utvendige søyler ble grunnet og malt med 2 strøk iht. Jotun
 • Reklamasjon av en del «bulker» i det utvendige takbelegget, ble fikset av VKB
 • Installasjon av elektroniske portlåser til grusbanene, ble utført og igangsatt med et vellykket resultat. Utført av Certego AS.

Utmerkelser

 • Som i fjor ble Jaggepokalen tildelt Julius Andreassen, bl.a. for at han tok hjem to NM-gull på grusen både i double og mixdouble. 
 • Viktoria Halvorsen tok samtidig gull ved å vinne U19 i NM. I tillegg fikk hun Kongepokalen. 

Spesielle sportslige resultater

 • Julius Andreassen tok en andre- og tredjeplass i NM U19
 • Viktoria Halvorsen vant i juni den første Grand Prix-turnering, som ingen i STK noen sinne har klart. 
 • Malin Olafsen fikk en bronse i NM inne i Stavenger
 • I alt ble det i 2016 – 4 NM-gull, 3 NM-sølv og 3 NM-bronser
 • For første gang tok Haakon Sperre (11år) en 1.pl i en turnering («minimasters»). Et  navn å merke seg for kommende år.
 • I veteranklassen 40+ tok Jørgen Nilsen en NM-bronse i NM.

En rekke andre fine tennisresultater kan sees i årsrapporten

2017

Generelt

STK holder stø kurs både sportslig og administrativt. Samarbeidet med Master regnskap AS og Sergel Norge AS, fungerer meget tilfredsstillende.  Det føres fortsatt en «hard linje» for å sikre god kontroll på økonomien.

Administrativt

Kenneth Fredriksen ble på årsmøte gjenvalgt som foreningsformann.

Hele styre fortsatte

Etter hele 17 år som sportssjef og tidligere daglig leder og hovedtrener, gikk Espen Skalberg over til en privat job. Avskjedsgaver og mange lovord fulgte med hans avgang.

Erik Rohde kom inn som ny hovedtrener. Han fikk med seg Erik Thorelli som ny hovedtrener – elite og 8 assistenttrenere.

Økonomi

Omsetningen i 2017 ble på 3.555.179, nær likt som fjoråret. Driftsresultatet ble kr. 472.237. Herav utgjorde medlemskontingenten kr 478.651. Kontantbeholdningen var ved årsskifte kr. 2.258.810, en økning på 84.000. Klubbens gjeld var nå på kr. 2.401.521. 

Medlemsutvikling 

Ny medlemsrekord på 648 ble ved årsskifte registrert. (271 kvinner og 377 menn).

Hall og anlegg

Utført fulgt opp av Jan Eivind Andersen:

 • Div anvisningsskilt i hallen montert, inkl. nye skilt med hallreglementet
 • 15 vipp-up-seter montert på veggen ved gangveien
 • Etter en grundig anbudsrunde mht. bytte til varmepumper, falt valget på 6 Fujitsu General varmepumper med 8 års garanti, levert av Norsk Klimasenter AS.
 • Sandefjord Elektro ble valgt til den elektriske installasjonen av varmepumpene + 4 takvifter over banene. Dette etter anvisning fra forslag til NTNU/Siat.
 • Ny ståldør på nordre del av hallen ble montert. Da den gamle var gjennomrusten. Ble levert av Ulefos.
 • Ny strømmåler ble levert for å få direkte avlesning av forbruket.
 • 6 avmålte nedre del av baneskillenett ble montert for å tette mange hull i det høye nettet.
 • Utført søknad for tildeling av spillemidler for varmepumpene mm. Mottatt kr 107.000 av den totale utgiften for varmepumpene m/el.kostnad.
 • Fulgt opp klubbens skade- og personalforsikringer.

Utmerkelser

Anders Johan Sperre mottok Jaggepokalen for mange gode og sportslige resultater, men også for bra fremtreden utenfor banen.

Spesielle sportslige resultater

 • Etter å ha oppnådd en rekke sterke resultater, ble Julius Andreassen av NTF tatt ut til å representere Norge i kommende EM U/16 innendørs i Nederland.
 • En meget stor turneringsaktivitet, har ført til en rekke fine plasseringer både i turneringer i haller og på grus. Av spillere med nasjonale plasseringer nevnes: Julius A., Haakon Sperre, Tilde Eliasson, Anders Johan Sperre, Ingrid Sofie Sperre, Gunnar T. Gürrich,

For å se spillernes spesifikke resultater, henvises til årsrapporten.

2018

Generelt

Klubben må sies å være i en fortsatt god form, både administrativt, økonomisk og sportslig.

Administrativt

Kenneth Fredriksen gikk igjen på som foreningsformann. Øvrig del av styre ble også valgt med Peter Eliasson som et nyvalgt styremedlem.

Hovedtrener Erik Roghe gikk i okt. over til et privat arbeid og overlot plassen sin til Erik Thorelli.  Klubbkoordinator Guro Brand sluttet også i det hun gikk over til en job i et treningsstudio. Mona Westgård Lund tok så over Guros job.

Økonomi

Det var en viss nedgang i omsetningen fra i fjor. Nå endte man på kr. 3.053.966.

Også driftsresultatet ble mindre – kr. 182.333, pga inntektsnedgang i 6 ulike aktiviteter.  

Kontantbeholdningen lå allikevel på det samme nivået som siste år, nå med kr. 2.171.112.

Medlemmer

Klubben har nå 607 medlemmer, en nedgang på et 20-tall = 240 kvinner og 367 menn. Herav ca. 250 juniorer. Medlemskontingenten utgjør kr 456.051.

Hall og anlegg

Jan Eivind sørget bl.a. for:

 • At filtre i friskluftanlegget ble skiftet
 • Produsert og montert flere opplysningsskilt
 • Fullført et tidligere utkast med klubbens Organisasjonsplan
 • Reparert kabelbrudd i dør til spillerinngang
 • Sendt søknad og fikk godkjent av kommunen at de betalte for 3 par nettstolper ute og nye vanningsdyser. (Leverandør og montør = VVS Comfort AS (Spydeberg)
 • Rens av takrennene utført
 • Ny strengemaskin anskaffet

Utmerkelser

Årets Jaggepokal ble tildelt Per Gulliksen jr. 

Pga Haakon Sperres imponerende resultater i 2018, ble han tildelt tittelen «årets prestasjon».

Spesielle sportslige resultater

*   Julius Andreassen, 1.pl i NM mix U16

 • Jotun Sommercup ble i år arrangert for 10de gang, nå med 168 deltakere fra hele landet. Ingrid Sofie Sperre (11) og Tilde Luise Eliassen (14) vant hver sin double.
 • Haakon Sperre har i løpet av året innkassert en rekke turneringsseiere både i sin klase U12 og i klassen U14. Han er både blitt avbildet sammen med Bjørn Borg i en svensk turnering og Casper Ruud i en norsk. Han vant bl.a. ellers regionmesterskapet i Arendal i klassen U12 og Porsgrunn U14
 • Av andre spillere med gode resultater nevnes Ingrid Sophie Sperre, Anders Johan Sperre, Per Gulliksen jr., Martin Noer, Sander Skuggedal, Tilde Eliasson tok sølv i NM inne U14 jentedouble.

2019

Generelt 

Ved årsmøte overtok Anders Sperre formannsvervet etter Kenneth Fredriksen som nå gav seg etter å ha holdt i klubbroret i hele 10 år!!  Han ble behørig hedret for sin innsats.

Styrets overordnede oppgave har vært har igjen vært å legge forholdene til rette, slik at alle som vil spille tennis skal drive idretten med størst mulig utbytte. Klubben ønsker å fremstå som en aktiv breddeklubb. Årets utfordring var å få på plass et godt trenerteam, da bl.a. Erik Thorelli i juni flyttet til Oslo. Arzy Boorowa, Jovan Susa og Rebeka Kalnozola ble tilsatt som et meget positivt trenertilskudd.

Økonomi

Omsetningen på 2,9 mill. var en liten nedgang fra fjoråret, mens driftsresultatet på 427.000, var en vesentlig økning. Kontantbeholdningen var nå på kr.1.623.749.

Medlemmer

Etter en viss «opprenskning» endte det totale medlemstallet på 597. Herav spillere/medlemmer under 25 år, nær 300.

Hall og anlegg

 • Kommunen tillot dette året å ha for salg et visst antall reklamebannere på banene
 • Det ble inngått en salgsavtale med Sponsor og Medieservice AS for reklamesalg både på utebanene og i tillegg til det som STK hadde hånd om i hallen. Denne avtalen har fungert meget tilfredsstillende.  
 • Legging og planering av grus på utebanene ble utført av «gutta fra Mjøndalen». 
 • 2 nye dommerstoler i aluminium ble anskaffet til bane 1 og 2.
 • Vårdugnaden ble utført etter en meget solid medlemsinnsats.
 • Entreprenørfirma Skuggedal v/Marianne og Haakon Skuggedal forærte klubben en oppgradering uteplassen med legging av en helt ny steisetting.
 • Hallens 25 års jubileum ble deretter markert med bløtekake
 • Nytt datautstyr ble anskaffet til kontoret
 • Plan om skifte av banelysene til LED-lys og skifte til et mer moderne friskluftanlegg, ble igangsatt.

Utmerkelser

Jaggepokalen for 2019 ble tildelt Haakon Sperre, bl.a. for sterke sportslige resultater, både i norske og svenske turneringer

Spesielle sportslige resultater

 • Haakon Sperre vant NTF-cup U12 uten å avgi et eneste sett. Hadde også flere andre gode resultater, bl.a. 1 pl. i Jotun Cup U12, og i svenske turneringer
 •    Det gode damelaget tok seg helt til finalen i NM, der det ble tap for Ullern TK
 • Regionmesterskapet: 1.pl. U12 Alexander Nysâter/Haakon sperre. U14 1 pl. Haakon Sperre, U16.1 pl. Anders Johan Sperre, U19 1pl. Per Gulliksen jr.  

2020

Generelt

Pga. koronapandemien, måtte STK fra mars, og i perioder utover i året, stenge for all aktivitet i hallen, og når det ble tillatt med en viss aktivitet, måtte strenge  smittevernrestriksjoner følges. – 2020 har vært et krevende år for klubben, med få turneringer og klubbaktiviteter. Klubben unngikk heldigvis at det noen gang oppsto smittesituasjoner. Styremedlem Mona W Lund, gikk inn som sportslig leder. Ingen andre administrative nyheter. Styre fortsetter med uforminsket styrke.

Økonomi

Omsetningen landet på hele 3,3 mill. kr., mens driftsresultatet fikk en markert nedgang til kr 151.572, nær 300.000 ned fra fjoråret. Kontantbeholdningen var nå på kr.1.867.025. – En gledelig tildeling på 500.000 kr fra Thorbjørn Hansens Stiftelse, gjorde at STK fikk utrolig fin økonomisk drahjelp mht. installasjonen av nytt led-lys over banene og et nytt friskluftanlegg til administrasjonsavdelingen.

Medlemmer

Selv med en liten nedgang til – 580 medlemmer, er STK fortsatt regionens største tennisklubb. (Det Det ble lagt opp til flere nye aktiviteter for å øke medlemstallet).

Hall og anlegg

Hallansvarlig Jan Eivind, påtok seg oppfølgingen av 3 viktige prosjekter:

 • 1) Mens hallen allikevel i denne perioden var stengt, ble det foretatt vask med dyprens av banedekke, utført av Teknisk Renhold og Byggdrift as.
 •   2) Nytt banelys: Mens hallen tidvis var stengt, kunne installasjonen av klubbens nye led-lys pågå. Etter besøk i 6 haller på Østlandet med led-lys, og til sist 4 tilbydere, ble det vedtatt å gå for samme type lys som Gjøvik TK hadde. Det ble levert av Fang Sol AS, Bergen. Montør av lyset var PMHelektro AS – I tillegg var også IT-spesialister engasjert, bl.a. Gratech Tecnologies også med Matchi-involvering. Her var STKs daglig leder Arzy Boorowa til uvurderlig hjelp. 
 • 3) Frisikluftsanlegget i teknisk rom ble, i denne perioden skiftet ut med et mer driftsvennlig anlegg. VKB leverte anlegget og foretok demonteringen av det gamle.
 • Det nevnes at vårdugnaden ble meget godt besøkt og at hageutstyret måtte suppleres.    

Utmerkelser

Haakon Sperre mottok Jaggepokalen for sine nye toppresultater i tennisturneringer.

Spesielle sportslige resultater

 • Haakon Sperre deltok i den prestisjefylte turneringen SALK i Stockholm, der han kom til finalen. Han vant Landsmesterskapet i Oslo i kl U12, uten å avgi sett.
 • Det var et 50-talls jr. spillere med i årets klubbmesterskap på grusen. 

2021

Sandefjord Tennisklubb må sies å være en meget oppegående 100-åring, med en god medlemsutvikling, økonomi, sportslige resultater som følge av gode trenere, og ikke minst med stadig forbedringer på anleggsfasilitetene, nå også med oppgradering av grusbanene, fulgt opp av baneansvarlig, Jan Hem.

2022

André Wilhelm Andersson ansatt som sportssjef. Ulf Skogeng ansatt som daglig leder i 50% stilling.

NTF Tennis Kids samarbeid med andre klubber i distriktet

2023

Februar

Thorbjørn Hansens stiftelse innendørs minneturnering arrangeres 11-12.2023

Mars

På årsmøtet i mars velges nytt styre.

Leder: Erik Colin Fekete
Nestleder: John Hestenes Hansen

Styremedlemmer:
Hanne Marie Pedersen
Tone Eikedalen Haavardsholm
Per Gulliksen
Jan Eivind Andersen
Arne Sivertsen
Jan S. Aubert

Varamedlemmer: Jan Hem, Ky Harsheim

Leder valgkomité: Per Havneraas
Medlem valgkomité: Gunnar T. Gürrich og Ole Jacob Skjelberg
Varamedlem valgkomité: Ony Skjelbred

Kontrollkomité: Jeanne Katralen Tjomsland og Gunnar Friberg

Vi takker avtroppende styreleder Anders Sperre for en fantastisk innsats for klubben. Anders mottok Pingvinprisen for hans arbeide for klubben.

Mai

Utebaner åpner 5. mai.

Klubben mottar en generøs gave fra TH stiftelse på kr 500 000 til renovering av våre innebaner

En spesiell takk til:

Jan Eivind Andersen

Bilde av kontakten

Stor takk til Jan Eivind Andersen som gjennom mange år har vært en av klubbens mest aktive og engasjerte medlemmer. Han har hatt et spesielt godt øye med Pingvinhallen og har vært involvert i mange prosjekter.

Sandefjord Blad

Sandefjords Blad har i alle år vært en viktig medspiller.

Sandefjord Kommune

Sandefjord Kommune v/Parkvesenet, som eier av Bugårdsparken der hallen og de 5 grusbanene ligger, har vært en meget god samarbeidspartner for klubbdriften.