MittVarsel er en digital løsning der alle i norsk idrett kan melde fra om kritikkverdige forhold.

I Sandefjord Tennisklubb skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Sandefjord Tennisklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer. Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt om du er usikker.

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator som er den som vil ta imot varselet.

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Sandefjord Tennisklubb har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak.