Offentlige dokumenter

Årsmøter

Styremøter

Annen offentlig dokumentasjon

Rutiner

Velkommen som trener og/eller ansatt i klubben. Her er en liste over det du må gjøre for at vi blant annet skal kunne utbetale lønn til deg.

Personopplysninger

For at vi skal kunne utbetale lønn og du skal få tilgang til å føre timer må vi ha følgende opplysninger om deg:

 • Fullt folkeregistrert navn
 • Fødselsnummer
 • e-postadresse
 • mobilnummer
 • bankkontonummer for utbetaling av lønn

Send disse oppysningene på e-post til post@stk.no og vi vil sende deg en arbeidsavtale for elektronisk signering. Om du ikke har BankID, kan du også signere på papir. Gi beskjed om dette.

Trenerattesten

Be om å bli aktiv trener i klubben og ta trenerattesten. Om du ikke allerede har en Idrettens ID, må du opprette det for å få tilgang. Du velger den aldersgruppen som du er trener for. Send e-post til post@stk.no så snart du har fullført trenerattesten.

Politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere.

Personer under 15 år vil ikke få utstedt attest da de er under den kriminelle lavalder. Kravet til politiattest gjelder derfor ikke for personer under 15 år.

Du trenger en bekreftelse fra oss for å søke om politiattest. Om du ikke har fått denne bekreftelsen må du ta kontakt.

Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettsider. Se også hvordan søker jeg om politiattest?

Timeføring

Om du er timelønnet av klubben må du føre timer i Tripletex. For å få tilgang til å føre timer må du være registrert som ansatt. Etter at du er registrert får du en e-post som inneholder informasjon om hva du må gjøre for å registrere deg. Linken er gyldig i 24 timer. Om du ikke aktiverer brukeren din må du be om “mistet passord” og du vil få mulighet til å registrere deg på nytt. Vi anbefaler at du fører timer så ofte som mulig, gjerne samme dag som du har hatt timen.

Frist for føring av timer er den 1. hver måned. Det betyr at all timer må være registrert i Tripletex senest den siste dagen i måneden. Se også rutine for registrering av timer i Tripletex

Frikort/skattekort

Det er ditt ansvar å sørge for at du har registrert frikort og eller at ditt skattekort er oppdatert.

Utbetaling av lønn

Lønn utbetales den 5. hver påfølgende måned.

Om du er timelønnet av klubben må du føre timer i Tripletex. For å få tilgang til å føre timer må du være registrert som ansatt. Etter at du er registrert får du en e-post som inneholder informasjon om hva du må gjøre for å registrere deg. Linken er gyldig i 24 timer. Om du ikke aktiverer brukeren din må du be om “mistet passord” og du vil få mulighet til å registrere deg på nytt.

Du kan føre timer i Tripletex appen eller logge deg inn på web. Før du kan føre timer må du har godkjent brukeravtalen med Tripletex. Det må gjøres ved å logge deg inn på hjemmesiden deres. Om du ikke gjør dette vil du ikke få tilgang til å føre timer i Appen.

Føre timer i Tripletex Appen

 1. Velg Timeføring
 2. I prosjekt velger du prosjektet som du har tilgang til
 3. I aktivitet velger du prosjektaktivitet. Eksempler på dette er Kurs, Privattime
 4. I kommentarer registrerer du hva som ble gjort. For privattimer må f.eks ordrenummer registreres. Privattimer som mangler ordrenummer vil ikke bli godkjent.

Betingelser for privattimer

 • Betaling av timen må være gjort før timen starter
 • Maks 2 personer kan delta
 • Avbestilling av privattime må gjøres senest kl 2100 dagen før time for refundering
 • Spillere kan ikke avtale privattimer på våre anlegg med trenere som ikke er forhåndsgodkjent av klubben

Bestilling av privattimer

Ved bestilling av privattimer skal kunden alltid betale for timen ved å bestille privattime på hjemmesiden. Trener tar kontakt med kunden for å avtale tid etter at timen har blitt betalt.

Kunder må under ingen omstendighet betale treneren direkte, alt skal gå via klubben. Betaling av privattimer kan kun gjøres via nettbutikk på vår hjemmeside. Det er ikke mulig å betale via Vipps direkte, via faktura eller andre betalingsmetoder.

Bestilling av baneleie

Bestilling av baneleie gjøres i Matchi når det har blitt avtalt tid for privattimen. Send e-post til post@sandefjordtk.no og oppgi dato og tidspunkt for når timen er avtalt.

Etter at timen er ferdig

Registrer timeliste med ordrenummer i kommentar som kunden og trener har fått ved bestilling. Timer som mangler ordrenummer vil ikke bli godkjent.