Offentlige dokumenter

Årsmøter

Styremøter

Annen offentlig dokumentasjon

Rutiner

Kunder må under ingen omstendighet betale strenger direkte, alt skal gå via klubben. Betaling av strenging kan kun gjøres via nettbutikk på vår hjemmeside. Det er ikke mulig å betale via Vipps direkte, via faktura eller andre betalingsmetoder.

Bestilling av strenging

Ved bestilling av strenging skal kunden alltid betale på forhånd ved å bestille strenging på hjemmesiden. Strenger mottar en e-post med informasjon om hvem som har bestilt strenging. Kunder får en e-post som bekrefter bestillingen. Den inneholder et ordrenummer som kunden må merke racketen med.
Legg racketen i skap i klubbhuset merket med «Strenging». Kode til låsen får de i ordrebekreftelsen. Koden kan brukes både til hengelås på skap og inngangsdøren.

Etter at strenging er ferdig

Når racket er ferdig legger du racket tilbake i samme skap som du henten den og endrer status på ordren til “Fullført” i Appen “WooCommere”. Det sendes en e-post til kunden om at racket er ferdig strenget.

Registrer timen i Tripletex. Bruk ordre ID som du fikk i e-posten på hvem som bestilte timen i kommentar. Timer som mangler ordrenummer i kommentar vil ikke bli godkjent.

Velkommen som trener og/eller ansatt i klubben. Her er en liste over det du må gjøre for at vi blant annet skal kunne utbetale lønn til deg.

Personopplysninger

For at vi skal kunne utbetale lønn og du skal få tilgang til å føre timer må vi ha følgende opplysninger om deg:

 • Fullt folkeregistrert navn
 • Fødselsnummer
 • e-postadresse
 • mobilnummer
 • bankkontonummer for utbetaling av lønn

Send disse oppysningene på e-post til post@stk.no og vi vil sende deg en arbeidsavtale for elektronisk signering. Om du ikke har BankID, kan du også signere på papir. Gi beskjed om dette.

Trenerattesten

Be om å bli aktiv trener i klubben og ta trenerattesten. Om du ikke allerede har en Idrettens ID, må du opprette det for å få tilgang. Du velger den aldersgruppen som du er trener for. Send e-post til post@stk.no så snart du har fullført trenerattesten.

Politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere.

Personer under 15 år vil ikke få utstedt attest da de er under den kriminelle lavalder. Kravet til politiattest gjelder derfor ikke for personer under 15 år.

Du trenger en bekreftelse fra oss for å søke om politiattest. Om du ikke har fått denne bekreftelsen må du ta kontakt.

Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettsider. Se også hvordan søker jeg om politiattest?

Timeføring

Om du er timelønnet av klubben må du føre timer i Tripletex. For å få tilgang til å føre timer må du være registrert som ansatt. Etter at du er registrert får du en e-post som inneholder informasjon om hva du må gjøre for å registrere deg. Linken er gyldig i 24 timer. Om du ikke aktiverer brukeren din må du be om “mistet passord” og du vil få mulighet til å registrere deg på nytt. Vi anbefaler at du fører timer så ofte som mulig, gjerne samme dag som du har hatt timen.

Frist for føring av timer er den 1. hver måned. Det betyr at all timer må være registrert i Tripletex senest den siste dagen i måneden. Se også rutine for registrering av timer i Tripletex

Frikort/skattekort

Det er ditt ansvar å sørge for at du har registrert frikort og eller at ditt skattekort er oppdatert.

Utbetaling av lønn

Lønn utbetales den 5. hver påfølgende måned.

Om du er timelønnet av klubben må du føre timer i Tripletex. For å få tilgang til å føre timer må du være registrert som ansatt. Etter at du er registrert får du en e-post som inneholder informasjon om hva du må gjøre for å registrere deg. Linken er gyldig i 24 timer. Om du ikke aktiverer brukeren din må du be om “mistet passord” og du vil få mulighet til å registrere deg på nytt.

Du kan føre timer i Tripletex appen eller logge deg inn på web. Før du kan føre timer må du har godkjent brukeravtalen med Tripletex. Det må gjøres ved å logge deg inn på hjemmesiden deres. Om du ikke gjør dette vil du ikke få tilgang til å føre timer i Appen.

Føre timer i Tripletex Appen

 1. Velg Timeføring
 2. I prosjekt velger du prosjektet som du har tilgang til
 3. I aktivitet velger du prosjektaktivitet. Eksempler på dette er Kurs, Privattime
 4. I kommentarer registrerer du hva som ble gjort. For privattimer må f.eks ordrenummer registreres. Privattimer som mangler ordrenummer vil ikke bli godkjent.

Kunder må under ingen omstendighet betale treneren direkte, alt skal gå via klubben. Betaling av privattimer kan kun gjøres via nettbutikk på vår hjemmeside. Det er ikke mulig å betale via Vipps direkte, via faktura eller andre betalingsmetoder.  

Betingelser for privattimer

 • Betaling av timen må være gjort før timen starter
 • Maks 2 personer kan delta
 • Avbestilling av privattime må gjøres senest kl 2100 dagen før time for refundering
 • Spillere kan ikke avtale privattimer på våre anlegg med trenere som ikke er forhåndsgodkjent av klubben

Bestilling av privattimer

Ved bestilling av privattimer skal kunden alltid betale for timen ved å bestille privattime på hjemmesiden. Trener mottar en e-post med informasjon om hvem som har bestilt time, dato og tidspunkt og bestilings ID på timen.

Trener reserverer baneleie i Matchi

Trener reserverer time i Matchi. Om timen ikke passer for deg, gjør avtale direkte med kunden.

Kansellering eller refundering

Om timen skal avlyses eller kunden skal ha refundert penger, send e-post til post@tonsbergtennis.no med forklaring og ID på timen.

Etter at timen er ferdig

Registrer timen i Tripletex. Bruk bestillings ID som du fikk i e-posten på hvem som bestilte timen i kommentar. Timer som mangler bestillings ID i kommentar vil ikke bli godkjent.