Om du har spørsmål til klubben som gjelder drift som baneleie, kurs osv skal det rettes til daglig leder eller sportssjef og ikke til styremedlemmer. Om det er behov for avklaring med noen i styret vil de bli kontaktet. Se kontakt oss for mer informasjon.

Styret i Sandefjord Tennisklubb består i 2024 av følgende:

Leder: Erik Colin Fekete
Nestleder: John Hestenes Hansen

Styremedlemmer:
Hanne Marie Pedersen
Tone Eikedalen Haavardsholm
Per Gulliksen
Jan Eivind Andersen
Arne Sivertsen

Varamedlemmer: Paul Louis Taraldsen

Leder valgkomité: Ky Harsheim
Medlem valgkomité: Gunnar T. Gürrich, Ole Jacob Skjelberg
Varamedlem valgkomité: Ony Skjelbred

Kontrollkomité: Jeanne Katralen Tjomsland (leder), Gunnar Friberg