Om du har spørsmål til klubben som gjelder drift som baneleie, kurs osv skal det rettes til daglig leder eller sportssjef og ikke til styremedlemmer. Om det er behov for avklaring med noen i styret vil de bli kontaktet. Se kontakt oss for mer informasjon.

Styret i Sandefjord Tennisklubb består i 2022 av følgende:

Leder Anders Sperre
Nestleder John Hestenes Hansen
Styremedlem Hanne Marie Pedersen
Styremedlem Jan Eivind Andersen
Styremedlem Thomas Olafsen
Styremedlem Per Gulliksen
Styremedlem Mona Westgård Lund
Varamedlem Gunnar Friberg
Varamedlem Jan Hem

Leder valgkomité Per Havneraas
Medlem valgkomité Gunnar T. Gürrich
Medlem valgkomité Jan Sverdrup Aubert
Varamedlem valgkomité Jeanne Katralen Tjomsland

Medlem kontrollkomité Høye Løvland
Medlem kontrollkomité Jeanne Katralen Tjomsland