Om du har spørsmål til klubben som gjelder drift som baneleie, kurs osv skal det rettes til daglig leder eller sportssjef og ikke til styremedlemmer. Om det er behov for avklaring med noen i styret vil de bli kontaktet. Se kontakt oss for mer informasjon.

Styret i Sandefjord Tennisklubb består i 2023 av følgende:

Leder: Erik Colin Fekete
Nestleder: John Hestenes Hansen

Styremedlemmer:
Hanne Marie Pedersen
Tone Eikedalen Haavardsholm
Per Gulliksen
Jan Eivind Andersen
Arne Sivertsen
Jan S. Aubert

Varamedlemmer: Jan Hem, Ky Harsheim

Leder valgkomité: Per Havneraas
Medlem valgkomité: Gunnar T. Gürrich og Ole Jacob Skjelberg
Varamedlem valgkomité: Ony Skjelbred

Kontrollkomité: Jeanne Katralen Tjomsland og Gunnar Friberg