Vi tilbyr kurs- og trening på alle nivåer:
Barn og ungdom (6-16 år)
Voksne (17+ år)

Påmeldingsfrist 6. august – begrenset med plasser!

Registration for courses is only available in Norwegian
Please contact us for assistance.


Som tennistrener er mitt råd til elevene å være utholdende og tålmodige. De bør nyte læringsprosessen og observere hvordan utviklingen av ferdigheter og tilegnelse av ny kunnskap påvirker prestasjonsnivået.

Jovan Šuša

Høstterminen 2023 varer fra uke 35-51. Oppstart er forskjøvet 1 uke pga ITF turneringen som vi arrangerer i uke 34. Påmeldingsfrist er 6. august.

 • Ved registrering velger du hvilke dager og tidspunkt som passer deg. Vi vil så langt det lar seg gjøre forsøke å lage grupper som passer ditt nivå og dine ønsker.
 • Alle må registrere seg, også du som allerede går på kurs.
 • Du betaler en fast treningsavgift pr. mnd. med betalingsavtale.

Om du er usikker på hvilket tidsrom du har mulighet til å trene, velg mellom kl 16-19.

Om du har en eller flere treninger i tidsrommet kl. 16-19 må du betale for tidsrom mellom kl. 16-19 selv om du trener i andre grupper som er i tidsrommet kl 13-16. Hvis det viser seg at du ender opp med å ha alle treninger i tidsrommet mellom kl 13-16, vil vi flytte deg over til en annen betalingsavtale.

Se også prisliste for tennisskolen

Ved påmelding til organisert trening vil du bli belastet det første avdraget når du melder deg på. Neste avdrag vil bli måneden etter at terminen har startet. Dato for trekk av avgift er den 4. dagen i hver måned.

Eksempel: Du melder deg på høstsemesteret 1. juni. Du trekkes for september ved påmelding 1. juni. Neste gang du betaler treningsavgift vil være 4. oktober, deretter 4. november og til slutt 4. desember.

Når du melder deg på er påmelding bindende. Du har 14 dager etter at terminen har startet til å gi beskjed om du ønsker å trekke deg fra trening eller om du ønsker å gjøre endringer. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut terminen uten mulighet til å si opp denne. Se også våre betingelser for organisert trening.

Månedsprisen for treningsavgift er satt ut fra de utgiftene vi har til trenere, personale, utstyr og andre utgifter til drift og vedlikehold av våre anlegg.


Har du spørsmål?


Tennisskolen

Kurs- og trening for barn og juniorer under 17 år. Alle ukedager mellom kl 1500-1900. Sandefjord Tennisklubb er en del av Tennis Kids som er det offisielle programmet fra NTF for barn og ungdom. Se mer informasjon på Tennis Kids Tour Vestfold og Telemark

Tennis for voksne

Vi tilbyr tennis for voksne i alle nivåer. Er du nybegynner eller kanskje spilt en del når du var yngre? Vi har en gruppe som passer til deg. Mandag-torsdag mellom kl 18-20.

Terminer

 • Vårtermin – januar til midten av juni (skoleslutt)
 • Høstermin – skolestart til siste uke før jul

Det er ingen organisert trening i skoleferier og røde dager.

Priser og betaling

Se vår prisliste for priser på alle våre treningstilbud. All betaling av all organisert trening gjøres via betalingsavtale i Spond.

Betingelser organisert trening

Obligatorisk medlemskap for deltakere

Du må være medlem i klubben for å være med på organisert trening (gjelder ikke privattimer). Det er ditt ansvar å sørge for at du har betalt for medlemskap i klubben.

Utstyr

Du må ha riktige tennissko og en racket. Klubbmedlemmer får faste rabatter på kjøp av utstyr

Betaling

Påmelding til organisert trening må gjøres før påmeldingsfrist. For spillere som starter opp i løpet av sesongen må betalingsavtale være inngått senest 14 dager etter oppstart.

Oppsigelse og bindingstid

I tilfelle du bestemmer deg for å ikke fortsette etter oppstart må vi få beskjed om dette senest 14 dager etter oppstart. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut sesongen og du har ikke mulighet til å avbryte denne.

Endring av timeantall

Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Melding om endring skal IKKE gis til trener. Melding om endring SKAL meldes til post@sandefjordtk.no Det er ikke anledning til å redusere antall timer når man først har meldt seg på kurs eller trening.

Refusjon av timer ved forfall eller ved sykdom og/eller skade

Du må møte på de tidspunktene du har meldt deg på. Det gis ingen refusjon for timer du har gått glipp av. Treneren står fritt til å flytte spillere til andre grupper om det er ledig plass eller nivå til spiller tilsier dette. Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder fra dato som vi har mottatt betaling og til kurset avsluttes. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon eller annen kompensasjon for den perioden man er skadet eller syk. Tilbud om refusjon gjelder kun for våre ordinære kurs og treninger. Det kan ikke søkes om refusjon ved deltagelse på betal pr. gang timer/enkelttimer i ferier, privattimer osv.

Fotosamtykke

Ved påmelding godkjennes at det kan bli tatt bilder for bruk på våre nettsider og sosiale medier. Vi følger Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder av personer på nett og råd om publisering av bilder av barn.

Ofte stilte spørsmål om kurs

Du trenger kun å velge antall timer pr. uke* du ønsker å trene og hvilke dager og tidspunkt som det passer deg. Vi vil så langt det lar seg gjøre forsøke å lage grupper som passer ditt nivå og dine ønsker.

Om det viser seg at du ikke kan være med, eller det må gjøres endringer, har du 14 dager etter oppstart av terminen på å melde inn dette til oss.

*For voksne tilbyr vi kun 1 fast timer pr. uke, resten er betal pr. gang.

Treningstilbudet vil bli tilgjengelig før oppstart og først etter at frist for registrering har gått ut.

Om du er usikker på hvilket tidsrom du har mulighet til å trene, velg mellom kl 16-19.

Om du har en eller flere treninger i tidsrommet kl. 16-19 må du betale for tidsrom mellom kl. 16-19 selv om du trener i andre grupper som er i tidsrommet kl 13-16. Hvis det viser seg at du ender opp med å ha alle treninger i tidsrommet mellom kl 13-16, vil vi flytte deg over til en annen betalingsavtale.

Se også prisliste for tennisskolen

Ved påmelding til organisert trening vil du bli belastet det første avdraget når du melder deg på. Neste avdrag vil bli måneden etter at terminen har startet. Dato for trekk av avgift er den 4. dagen i hver måned.

Eksempel: Du melder deg på høstsemesteret 1. juni. Du trekkes for september ved påmelding 1. juni. Neste gang du betaler treningsavgift vil være 4. oktober, deretter 4. november og til slutt 4. desember.

Når du melder deg på er påmelding bindende. Du har 14 dager etter at terminen har startet til å gi beskjed om du ønsker å trekke deg fra trening eller om du ønsker å gjøre endringer. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut terminen uten mulighet til å si opp denne. Se også våre betingelser for organisert trening.

Månedsprisen for treningsavgift er satt ut fra de utgiftene vi har til trenere, personale, utstyr og andre utgifter til drift og vedlikehold av våre anlegg.

Treningsavgift er en avgift som du betaler for å være med på organisert trening i klubben og dekker utgifter til trener og baneleie. Det er et krav om at alle som deltar på organisert trening i en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund også må ha betalt medlemskap i klubben.

Se også hvem må betale medlemskap?

Privattimer

Ta kontakt med oss for å avtale tid for privattime. Se også vår prisliste for priser på privattimer.

Betingelser privattimer

 • Betaling av timen må være gjort før timen starter
 • Maks 2 personer kan delta
 • Avbestilling av privattime må gjøres senest kl 2200 dagen før.
 • Spillere kan ikke avtale privattimer på våre anlegg med trenere som ikke er forhåndsgodkjent av klubben.
 • Spillere må under ingen omstendighet betale treneren direkte, alt skal gå via klubben

Betaling privattimer

hovedtrener – kr 1000,-
trener – kr 650,-

Spond

Sandefjord Tennisklubb bruker Spond for å organisere kurs og treninger. Deltagere registreres på kurs eller treningen som de skal være med på, og vil få en invitasjon.

 • Hvis det skjer endringer som f.eks. at kurset avlyses, vil kursdeltakere motta en oppdatering om dette
 • Om du ikke kan komme må du gi beskjed via Spond (melde forfall).
 • All oppdatering og informasjon fra trenere vil sendes via Spond
 • Du får meldinger om betaling av treningsavgift via Spond.

Last ned og installer app’en nå fra:

button-download-google-play
button-download-app-store