Du fornyer ditt medlemskap i Matchi under forestående betalinger

Velg “Fullfør betaling” og “Pay for membership”
Sjekk at medlemskapet er korrekt, om du har behov for å endre til et annet medlemskap må du avbryte og velge “rediger medlemskap og betal”. Trykk “NESTE”
Fullfør betaling av medlemskap

Betaling av medlemskap må gjøres via Matchi. Om du ikke har en Matchi-bruker fra før må du opprette det. Om du skal betale for medlemskap for barn som ikke er en del av et familiemedlemskap (individuelt medlemskap), må barnet ha sin egen Matchi-bruker.

Se også ofte stilte spørsmål om medlemskap.

Priser

Se vår prisliste for priser og hvilke type medlemskap du kan kjøpe.

Medlemsfordeler

 • Reduserte priser på baneleie inne i hallen
 • Gratis spill på utebaner
 • Tilgang til garderober i klubbhuset
 • Tilgang til å kjøpe verdikort
 • Tilgang til å delta i klubbarrangementer
 • Deltagelse på tennisskolen
 • Medlemspriser og ekslusive tilbud

Regler for medlemskap

 1. Regulære medlemskap følger dato til dato og gjelder 12 mnd. fra kjøpsdato.
 2. Betaling av medlemskap må gjøres via online betaling med gjentakende medlemskap og automatiske innbetalinger.
 3. Det er et krav om at alle individuelle medlemmer (ikke familiemedlemskap) må ha sin egen unike e-postadresse. Det er ikke mulig å registrere to Matchi-profiler/medlemskap med samme e-postadresse. Om du er foresatt for et barn som skal ha individuelt medlemskap og ikke har egen e-postadresse , må du derfor opprette det for de før du betaler medlemskap
 4. Medlemskapet kan ikke overdras til andre personer
 5. Medlemskapet refunderes ikke
 6. Oppsigelse av medlemskap må meldes via dette skjemaet
 7. Barn er opp til og med 12 år
 8. Junior/student medlemskap er fra og med det året man fyller 13 til og med 25 år
 9. Senior medlemskap fra og med det året man fyller 26 år
 10. Familiemedlemskap er for opp til 2 voksne og 2 barn/junior/student med samme folkeregistrerte adresse

Ofte stilte spørsmål medlemskap

Du ser status på ditt medlemskap i Matchi Appen. Gå til “Profil”. Om du ikke har betalt ditt medlemskap står det “inaktiv”. Om du ikke har betalt for ditt medlemskap velger du “Gå til betaling”. Kjøp et nytt medlemskap om det ikke er noe registrert.

Velg “Request family membership” under “Fullfør betaling” fra Remote Payments

Se hvordan kjøper jeg familiemedlemskap for mer informasjon.

Vi tilbyr ikke betaling av medlemskap via faktura, Vipps eller bankkonto. Betaling og/eller fakturering skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystem (Matchi). Se “2.2 Opplysninger knyttet til medlemskapet” i Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Du fornyer ditt medlemskap i Matchi under forestående betalinger

Velg “Fullfør betaling” og “Pay for membership”
Sjekk at medlemskapet er korrekt, om du har behov for å endre til et annet medlemskap må du avbryte og velge “rediger medlemskap og betal”. Trykk “NESTE”
Fullfør betaling av medlemskap

Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Sandefjord Tennisklubb skal etter beste evne tilrettelegge for et variert trenings- og konkurransetilbud parallelt med at klubben skal fremstå som en sosial arena for samtlige involverte og interesserte – en aktiv breddeklubb!​

Fritidskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2 -18 år i familier med svak økonomi. Sandefjord kommune er ansvarlig for utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Det vurderes hvor mange kort familien får, men familier med flere barn kan tildeles flere kort.

Gå inn på Friskus Sandefjord for å søke om støtte.

Betaling av medlemskap må gjøres via Matchi. Om du ikke har en Matchi-bruker fra før må du opprette det. Om du skal betale for medlemskap for barn som ikke er en del av et familiemedlemskap (individuelt medlemskap), må barnet ha sin egen Matchi-bruker.

Du kan ikke kjøpe nytt medlemskap før det går ut på dato.. Det er ikke mulig å ha dobbelt medlemskap. I Matchi appen ser du når ditt medlemskap går ut eller fornyes.

Nei, det er ikke mulig å fryse medlemskap. Medlemskap er gyldig 12 mnd. fra kjøpsdato og kan ikke avbrytes i denne perioden. Vi tilbyr ikke noen reduserte perioder eller halv pris.

Se også hvordan melder jeg meg ut av klubben.

Det er et krav om at følgende må være medlemmer/betale medlemskap

 • lagspillere
 • medlemmer av styret
 • konkurransespillere
 • deltagere på organiserte kurs og treninger (tennisskolen)

Hentet fra NIFs medlemsforskrift:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Treningsavgift er en avgift som du betaler for å være med på organisert trening i klubben og dekker utgifter til trener og baneleie. Det er et krav om at alle som deltar på organisert trening i en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund også må ha betalt medlemskap i klubben.

Se også hvem må betale medlemskap?

Kontakt oss for hjelp til å gjøre dette.

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn maks pris for familiemedlemskap.

Du velger dette når du oppretter ditt medlemskap. Velg “Jeg søker om familiemedlemskap (Sandefjord Tennisklubb – sandefjordtk.no)

Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn pris for familiemedlemskap.

Den første personen som du registrerer vil være kontaktperson for familiemedlemskapet. Du legger til flere familiemedlemmer ved å velge “Legg til medlem” og velger riktig medlemskap for dine familiemedlemmer.

Ved kjøp av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Se også jeg ønsker å endre fra personlig medlemskap til familiemedlemskap

Tags: familie, matchi

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Hvert enkelt medlem vil derfor vises med enten senior eller juniormedlemskap. Prisen vil uansett ikke overstige makspris for familiemedlemskap uavhengig av hvor mange som er registrert i medlemskapet.

Tag: minidrett

Når du skal betale for et individuelt medlemskap for et barn må du være innlogget med deres egen Matchi-bruker. Om du er innlogget med din egen (foresatt) sin Matchi-bruker, vil medlemskap for ditt barn bli registrert på deg.

Ved betaling av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Kulturdepartementet har pålagt NIF (Norges Idrettsforbund) å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret når klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem. Fødselsnummer regnes ikke som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet.

Før du tar kontakt med oss må du logge inn i minidrett.no for å sjekke fødselesnummer og fødselsdato.

Om det er feil i MinIdrett.no oppdater det og gi beskjed til oss etterpå. Om det er korrekt i MinIdrett, logg deg inn i Matchi og sjekk at fødselsdato er korrekt.

Du kan også ta kontakt med oss for å få hjelp

Sjekk at du har bekreftet medlemskap for riktig person. Om du er foresatt for et barn hvor du har registrert din egen e-postadresse og/eller mobilnummer vil det ikke bli godkjent siden validering mot folkeregisteret gjør et oppslag mot deg som foresatt.

Løsningen er å opprette en egen e-postadresse for ditt barn slik at barnet får en egen profil på minidrett.no. Etter at du har gjort dette må du enten logge deg inn i Matchi og oppdaterte profilen med den nye e-postadressen eller ta kontakt med oss slik at vi får oppdatert medlemsregisteret. Om du har registrert ditt eget mobilnummer må dette fjernes slik at det ikke matches mot din egen profil (foresatt) i minidrett.no.

Du melder deg ut av klubben via dette skjemaet. Vi vil avslutte ditt medlemskap for deg. Ditt medlemskap vil fortsatt være gyldig til utløpsdato.

Sandefjord Tennisklubb byttet medlemsregister den 1.9.2022. I den forbindelse må alle medlemmer som ikke blir automatisk registrert/validert hos NIF bekrefte sitt medlemskap i klubben. Om du mottar SMS som ber deg om å bekrefte ditt medlemskap er det viktig at du gjør dette. Følg lenken i SMS eller e-post som du har mottatt for å verifisere deg.

Eksempel på SMS som sendes ut fra NIF (Norges Idrettsforbund)

For at (ditt navn) skal meldes inn i Sandefjord Tennisklubb, må personlige opplysninger bekreftes hos Norges idrettsforbund. Klikk på lenken https://(lenke) for å bekrefte. Lenken er aktiv i 24 timer. Dersom medlemskapet ikke skal opprettes, kontakt Sandefjord Tennisklubb og be de fjerne deg fra sitt medlemsregister. Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/verifisering Mvh Norges idrettsforbund

Lisens

For å kunne spille tennisturneringer på regionalt og nasjonalt nivå må man ha lisens. Dette innebærer at man er forsikret og har rett til deltagelse i turneringer innen sin idrett. Bestemmelsen om lisens gjelder for medlemmer i alle særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), deriblant Norges Tennisforbund (NTF). Det er ikke krav om lisens for spill i lokale turneringer, for eksempel i klubbmesterskap, eller tilsvarende lokale turneringer.

Alle spillere som har betalt lisens fra før får automatisk tilsendt ny lisens på e-post fra NTF i løpet av desember. Du kan også logge deg inn via minidrett.no for å betale lisens.

Om du ikke har lisens, kontakt oss så vil vi registrere det for deg.

Representasjon ny klubb

Melding om representasjon for ny klubb skal sendes til Norges Tennisforbund på post@tennis.no innen følgende frister:

1.4 for representasjon av ny klubb fra 1.5
1.9 for representasjon av ny klubb fra 1.10
1.12 for representasjon av ny klubb fra nyttår.

Se hjemmesiden til Norges Tennisforbund for overgangsskjema