Innført egen prismatrise for baneleie inne i hallen utenom “primetime” mandag-fredag kl 16-21. Pris for baneleie i april måned justert til kr 200,- pr. time. Nyhet publisert på hjemmesiden

Kategorier: