Innbebaner senior medlem

  • kl 1600-2100 mandag-fredag endret fra 300 kr til 280 kr
  • kl 2100-2300 mandag-torsdag endret fra 200 kr til 180 kr
  • fredag, lørdag og søndager endret fra 200 kr til 180 kr
  • alle andre tidspunkt: endret fra 200 kr til 220 kr

Innebaner junior medlem

fredag, lørdag og søndager endret fra 125 kr til 100 kr

Kategorier: