• Fjernet pris for klippekort da det ikke lenger er tilgjengelig
  • Lagt til pris for verdikort siden det er innført på nytt
  • Endret pris for medlemskap fra pr. år til pr. 12 mnd
Kategorier: