Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Sandefjord Tennisklubb skal etter beste evne tilrettelegge for et variert trenings- og konkurransetilbud parallelt med at klubben skal fremstå som en sosial arena for samtlige involverte og interesserte – en aktiv breddeklubb!​

Fritidskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2 -18 år i familier med svak økonomi. Sandefjord kommune er ansvarlig for utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Det vurderes hvor mange kort familien får, men familier med flere barn kan tildeles flere kort.

Gå inn på Friskus Sandefjord for å søke om støtte.

Kategorier: