Når spillerne når dette nivået, bør de ha en større forståelse av spillet, både i angrep og i forsvar. Banen er relativt stor sammenlignet med et barns fysiske størrelse, så noen ganger går spillerens ferdighetsnivå litt tilbake når du går fra oransje til grønt. Gi det tid og se opp for spillere som bruker feil teknikk for å kompensere.

Ferdigheter som skal læres…
Spill på grønt nivå stiller mange krav til unge spillere. Å gå for raskt til denne banen kan ofte bety at spillerne utvikler færre ferdigheter. Spillerne trenger å ha god balanse, god racketkontroll og gode mottaksferdigheter før de entrer grønt nivå. Her må spillerne også forstå hvordan de aktivt skal forsvare seg, noe som ikke alltid kommer naturlig etter spill på den oransje banen som er mer preget av angrepsspill.

Muligheter for spill….
Spillerne når dette stadiet med alle forskjellige nivåer av konkurranseevne. Noen ønsker å spille på et prestasjonsnivå og noen bare sosialt med venner. De er fremdeles på et stadium der vennene er de viktigste menneskene i hverandres liv, noe som betyr at en grad av lagbaserte konkurranser, doubler og interne klubbarrangement bør inkluderes.

Kategorier: