Vi tilbyr ikke betaling av medlemskap via faktura, Vipps eller bankkonto. Betaling og/eller fakturering skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystem (Matchi). Se “2.2 Opplysninger knyttet til medlemskapet” i Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Kategorier: