Velkommen som trener og/eller ansatt i klubben. Her er en liste over det du må gjøre for at vi blant annet skal kunne utbetale lønn til deg.

Personopplysninger

For at vi skal kunne utbetale lønn og du skal få tilgang til å føre timer må vi ha følgende opplysninger om deg:

  • Fullt folkeregistrert navn
  • Fødselsnummer
  • e-postadresse
  • mobilnummer
  • bankkontonummer for utbetaling av lønn

Send disse oppysningene på e-post til post@stk.no og vi vil sende deg en arbeidsavtale for elektronisk signering. Om du ikke har BankID, kan du også signere på papir. Gi beskjed om dette.

Trenerattesten

Be om å bli aktiv trener i klubben og ta trenerattesten. Om du ikke allerede har en Idrettens ID, må du opprette det for å få tilgang. Du velger den aldersgruppen som du er trener for. Send e-post til post@stk.no så snart du har fullført trenerattesten.

Politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere.

Personer under 15 år vil ikke få utstedt attest da de er under den kriminelle lavalder. Kravet til politiattest gjelder derfor ikke for personer under 15 år.

Du trenger en bekreftelse fra oss for å søke om politiattest. Om du ikke har fått denne bekreftelsen må du ta kontakt.

Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettsider. Se også hvordan søker jeg om politiattest?

Timeføring

Om du er timelønnet av klubben må du føre timer i Tripletex. For å få tilgang til å føre timer må du være registrert som ansatt. Etter at du er registrert får du en e-post som inneholder informasjon om hva du må gjøre for å registrere deg. Linken er gyldig i 24 timer. Om du ikke aktiverer brukeren din må du be om “mistet passord” og du vil få mulighet til å registrere deg på nytt. Vi anbefaler at du fører timer så ofte som mulig, gjerne samme dag som du har hatt timen.

Frist for føring av timer er den 1. hver måned. Det betyr at all timer må være registrert i Tripletex senest den siste dagen i måneden. Se også rutine for registrering av timer i Tripletex

Frikort/skattekort

Det er ditt ansvar å sørge for at du har registrert frikort og eller at ditt skattekort er oppdatert.

Utbetaling av lønn

Lønn utbetales den 5. hver påfølgende måned.

Kategorier: